Acta Microbiologica Polonica

Publisher: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów [etc.]
Place: Warszawa
Identifiers: