Researcher Portfolio

 
   

Crespo, Daniel

Centre de Recerca de l'Aeronutica i de l'Espai, Universitat Politècnica de Catalunya, c/ Esteve Terradas 8, 08860 Castelldefels, Spain, Departament Física Aplicada, EETAC, Universitat Politècnica Catalunya-BarcelonaTech, Esteve Terradas 5, 08860 Castelldefels, Spain, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society  

 

Researcher Profile

 
Position: Departament Física Aplicada, EETAC, Universitat Politècnica Catalunya-BarcelonaTech, Esteve Terradas 5, 08860 Castelldefels, Spain
Position: Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society
Position: Centre de Recerca de l'Aeronutica i de l'Espai, Universitat Politècnica de Catalunya, c/ Esteve Terradas 8, 08860 Castelldefels, Spain
Researcher ID: https://pure.mpg.de/cone/persons/resource/persons180399

External references

 

Publications