About Login

View citation-styles

Data

URI: citation-styles/resource/citation-styles187070 Name: Leidraad voor juridische auteurs (Dutch)Abbreviation: LeidraadCSL: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <style xmlns="http://purl.org/net/xbiblio/csl" class="note" version="1.0" demote-non-dropping-particle="sort-only" default-locale="nl-NL"> <info> <title>Leidraad voor juridische auteurs (Dutch)</title> <title-short>Leidraad</title-short> <id>http://www.zotero.org/styles/leidraad-voor-juridische-auteurs</id> <link href="http://www.zotero.org/styles/leidraad-voor-juridische-auteurs" rel="self"/> <link href="http://auteur.kluwer.nl/auteursmiddelen-en-instructies" rel="documentation"/> <author> <name>Joël Hendriks</name> <email>leidraad.csl@joelhendriks.nl</email> </author> <category citation-format="note"/> <category field="law"/> <updated>2014-03-10T19:41:30+01:00</updated> <rights license="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License</rights> <!-- GENERAL COMMENTS All comments below are in DUTCH since this is a Dutch reference-style. The comments are for further development of this style. --> <!-- ENKELE ALGMENE OPMERKINGEN 01. Het veld 'editor' dient gebruikt te worden voor bewerkers. 02. Het veld 'editor-director' dient gebruikt te worden voor (eind)redacteuren. 03. Het veld 'chapter' dient gebruikt te worden voor verwijzingen binnen boeken. --> <!-- BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET MAKEN VAN UPDATES 01. Maak bij het bijwerken van deze stijl altijd gebruik van deze specificatie: http://citationstyles.org/downloads/specification.html Deze versie is gebaseerd op de versie van 2012-09-03 02. Vergeet niet de updatedatum in <updated> hierboven te vernieuwen in verband met versieconflicten. 03. Neem altijd contact op met Kluwer om te vragen naar welke uri er verwezen mag worden. --> <!-- VERSIESPECIFIEKE INFORMATIE VERSIE 1.1 (UPDATE) verscheen op: 10 maart 2014 - Geheel in overeenstemming met Leidraad 2013 - paginanummers kunnen nu ook worden toegevoegd via de daarvoor bedoelde Zotero-interface (als 'locator') - Jurisprudentie krijgt standaard de titel mee als die is opgegeven - Nu ook wetten, Kamerstukken, Handelingen, etc. conform Leidraad - Verschillende taalfoutjes eruit gehaald VERSIE 1.0 - Eerste uitgave --> </info> <locale xml:lang="nl-NL"> <terms> <term name="et-al">e.a.</term> <term name="editor"> <single>bewerker</single> <multiple>bewerkers</multiple> </term> <term name="editorial-director"> <single>redacteur</single> <multiple>redacteuren</multiple> </term> <term name="editorial-director" form="short">red.</term> <term name="open-quote">‘</term> <term name="close-quote">’</term> <term name="accessed">laatst bijgewerkt op</term> <term name="page">p.</term> </terms> </locale> <!-- BLOK I: EERST VERMELDE NAAM/NAMEN --> <!-- Eventuele benodigde labels worden niet hier, maar in het opmaakblok toegevoegd --> <macro name="creator-long"> <choose> <if variable="editor"> <names variable="author" suffix="/"> <name form="long" initialize="true" initialize-with="." and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> <names variable="editor"> <name form="long" initialize="true" initialize-with="." and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </if> <else-if variable="editorial-director"> <names variable="editorial-director"> <name form="long" initialize="true" initialize-with="." and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> <label form="short" prefix=" (" suffix=")"/> </names> </else-if> <else-if variable="author"> <names variable="author"> <name form="long" initialize="true" initialize-with="." and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </else-if> </choose> </macro> <macro name="creator-short"> <choose> <if variable="editor"> <names variable="author" suffix="/"> <name form="short" and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> <names variable="editor"> <name form="short" and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </if> <else-if variable="editorial-director"> <names variable="editorial-director"> <name form="short" and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </else-if> <else-if variable="author"> <names variable="author"> <name form="short" and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </else-if> </choose> </macro> <macro name="container-author"> <names variable="container-author"> <name form="long" initialize="true" initialize-with="." and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </macro> <macro name="name-translator"> <names variable="translator"> <name form="long" initialize="true" initialize-with="." and="symbol" delimiter=", " delimiter-precedes-et-al="never" delimiter-precedes-last="never" et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <name-part name="family" text-case="capitalize-all"/> </name> </names> </macro> <!-- BLOK II: DATUM --> <macro name="year-publication"> <choose> <if variable="original-date"> <date variable="original-date" prefix="(" suffix=")"> <date-part name="year"/> </date> <date variable="issued"> <date-part name="year"/> </date> </if> <else> <date variable="issued"> <date-part name="year"/> </date> </else> </choose> </macro> <macro name="year-translation"> <date variable="issued"> <date-part name="year"/> </date> </macro> <macro name="year-original"> <date variable="original-date"> <date-part name="year"/> </date> </macro> <macro name="date-accessed"> <date variable="accessed"> <date-part name="day"/> <date-part name="month" prefix=" " suffix=" "/> <date-part name="year"/> </date> </macro> <macro name="date-legal-case"> <date variable="issued"> <date-part name="day" suffix=" "/> <date-part name="month" form="long" suffix=" "/> <date-part name="year" form="long"/> </date> </macro> <macro name="legislation-issued-short"> <date variable="issued"> <date-part name="year"/> </date> </macro> <!-- BLOK III: VERWIJZINGEN NAAR (DIGITALE) LOCATIES --> <macro name="locators"> <choose> <if variable="page DOI URL" match="any"> <group prefix=", " suffix=". " delimiter=" "> <group delimiter=" "> <label variable="page"/> <text variable="page"/> </group> <group delimiter=" "> <text variable="URL"/> <text term="accessed"/> <text macro="date-accessed"/> </group> <group delimiter=" "> <text value="DOI: "/> <text variable="DOI"/> </group> </group> </if> <else> <text value="."/> </else> </choose> </macro> <!-- BLOK IV: LITERATUURLIJST --> <!-- korte verwijzing --> <macro name="reference-book-etc-short"> <choose> <if variable="author editor editorial-director" match="any"> <text macro="creator-short" suffix=" "/> </if> <else> <text variable="title" font-style="italic"/> </else> </choose> <choose> <if variable="volume issue" match="all"> <text variable="container-title" font-style="italic" suffix=" "/> <text variable="volume" suffix="/"/> <text variable="issue"/> </if> <else> <text macro="year-publication"/> </else> </choose> </macro> <!-- lange verwijzing --> <macro name="reference-book-etc-long"> <text macro="creator-long" suffix=" "/> <choose> <if type="book report" match="any"> <choose> <if variable="translator"> <text variable="title" font-style="italic" suffix=", "/> <text variable="publisher-place"/> <text variable="publisher" prefix=": " suffix=" "/> <text macro="year-translation"/> <group prefix=" (" suffix=")"> <text variable="original-title" font-style="italic" suffix=" "/> <text macro="year-original" suffix=", "/> <text macro="name-translator" prefix="vertaald door "/> </group> <text macro="locators"/> </if> <else> <text variable="title" font-style="italic" suffix=", "/> <text variable="publisher-place"/> <text variable="publisher" prefix=": " suffix=" "/> <text macro="year-publication"/> <text macro="locators"/> </else> </choose> </if> <else-if type="article article-magazine article-newspaper article-journal" match="any"> <text variable="title" text-case="sentence" quotes="true" suffix=", "/> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <choose> <if variable="volume issue" match="all"> <text variable="volume" prefix=" " suffix="/"/> <text variable="issue"/> </if> <else> <text macro="year-publication" prefix=" "/> <text variable="page-first" prefix=", "/> </else> </choose> <text macro="locators"/> </else-if> <else-if type="chapter"> <text variable="title" text-case="sentence" quotes="true" suffix=", in: "/> <text macro="container-author" suffix=", "/> <text variable="container-title" font-style="italic" suffix=", "/> <text variable="publisher-place"/> <text variable="publisher" prefix=": " suffix=" "/> <text macro="year-publication"/> <text macro="locators"/> </else-if> </choose> </macro> <!-- BLOK V: BIBLIOGRAFIE DEEL 2: REGELGEVING EN PARLEMENTAIRE STUKKEN --> <!-- korte verwijzing --> <macro name="reference-legislative-short"> <choose> <if type="bill"> <!-- Kamerstukken, etc. --> <choose> <if variable="title"> <text variable="title"/> </if> <else> <text variable="container-title"/> <text variable="number" prefix=" "/> </else> </choose> </if> <else-if type="legislation"> <!-- wetten --> <choose> <if variable="title-short title" match="any"> <choose> <if variable="title"> <text variable="title"/> </if> <else> <text variable="title-short"/> </else> </choose> <choose> <if disambiguate="true"> <text macro="legislation-issued-short" prefix=" "/> </if> </choose> </if> <else> <text variable="container-title" suffix=" " font-style="italic"/> <text macro="legislation-issued-short"/> <text variable="page" prefix=", "/> </else> </choose> </else-if> </choose> </macro> <!-- korte verwijzing voor voetnoot --> <macro name="reference-legislative-footnote"> <choose> <if type="bill"> <!-- Kamerstukken, etc. --> <group suffix="."> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <text variable="volume" prefix=" "/> <text variable="number" prefix=", "/> <text variable="page" prefix=", "/> <choose> <if locator="page"> <text variable="locator" prefix=", p. "/> </if> </choose> <text variable="note" prefix=" (" suffix=")"/> </group> </if> <else-if type="legislation"> <!-- wetten --> <choose> <if locator="paragraph"> <text variable="locator" prefix="art. " suffix=" "/> <text variable="title" form="short"/> </if> <else> <text variable="container-title" suffix=" " font-style="italic"/> <text macro="legislation-issued-short" suffix=", "/> <text variable="page" suffix="."/> </else> </choose> </else-if> </choose> </macro> <!-- lange verwijzing --> <macro name="reference-legislative-long"> <choose> <if type="bill"> <!-- Kamerstukken, etc. --> <group suffix="."> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <text variable="volume" prefix=" "/> <text variable="number" prefix=", "/> <choose> <if locator="page"> <text variable="locator" prefix=", p. "/> </if> </choose> <text variable="note" prefix=" (" suffix=")"/> </group> </if> <else-if type="legislation"> <!-- wetten --> <group suffix="."> <choose> <if variable="title-short title" match="any"> <text variable="container-title" suffix=" " font-style="italic"/> <text macro="legislation-issued-short" suffix=", "/> <text variable="page"/> </if> <else> <choose> <if variable="title"> <text variable="title"/> </if> <else> <text variable="title-short"/> </else> </choose> </else> </choose> <group prefix=" (" suffix=")"> <text variable="URL"/> <text macro="date-accessed" prefix=" geraadpleegd op "/> </group> </group> </else-if> </choose> </macro> <!-- BLOK VI: BIBLIOGRRAFIE DEEL 3: JURISPRUDENTIE --> <!-- korte verwijzing --> <macro name="reference-legal-short"> <text variable="authority" suffix=" "/> <text macro="date-legal-case"/> </macro> <!-- lange verwijzing --> <macro name="reference-legal-long"> <group suffix="."> <text variable="authority" suffix=" "/> <text macro="date-legal-case"/> <choose> <if variable="number volume container-title" match="all"> <text variable="number" prefix=", "/> <choose> <if locator="paragraph"> <text variable="locator" prefix=" "/> </if> </choose> <text variable="container-title" prefix=", " suffix=" "/> <text variable="volume"/> </if> <else-if variable="number"> <text variable="number" prefix=", "/> <choose> <if locator="paragraph"> <text variable="locator" prefix=" "/> </if> </choose> </else-if> <else-if variable="volume container-title" match="all"> <text variable="container-title" prefix=", " suffix=" "/> <text variable="volume"/> <choose> <if locator="paragraph"> <text variable="locator" prefix=" "/> </if> </choose> </else-if> </choose> <text variable="title" prefix=" (" suffix=")" font-style="italic"/> </group> </macro> <!-- BLOK VII: VERMELDINGEN VAN OVERIGE ZAKEN --> <!-- korte verwijzing --> <macro name="remains-short"> <text variable="title" font-style="italic"/> </macro> <!-- lange verwijzing --> <macro name="remains-long"> <text variable="title" font-style="italic"/> <text macro="year-publication" prefix=" "/> <text macro="locators"/> </macro> <!-- AFHANDELING WEERGAVE VERMELDINGEN --> <!-- voetnoot: verwijzing --> <macro name="footnote-reference"> <choose> <!-- vermelding die in de literatuurlijst komt --> <if type="article article-magazine article-newspaper article-journal book chapter paper-conference report review review-book thesis" match="any"> <text macro="reference-book-etc-short"/> <choose> <if locator="page"> <text variable="locator" prefix=", p. "/> </if> <else-if variable="page"> <text variable="page" prefix=", p. "/> </else-if> </choose> </if> <!-- vermelding van wetgeving, kamerstukken --> <else-if type="bill legislation" match="any"> <text macro="reference-legislative-footnote"/> </else-if> <!-- vermelding die in de jurisprudentielijst komt --> <else-if type="legal_case" match="any"> <text macro="reference-legal-long"/> </else-if> <!-- vermelding die in de overige bronnenlijst komt --> <else> <text macro="remains-long"/> </else> </choose> <text value=" "/> </macro> <!-- biblografie: de korte vermelding --> <macro name="bibliography-reference-title"> <choose> <!-- titel van de vermelding in de literatuurlijst --> <if type="article article-magazine article-newspaper article-journal book chapter paper-conference report review review-book thesis" match="any"> <text macro="reference-book-etc-short"/> </if> <!-- titel van de vermelding in de lijst met wetgeving, kamerstukken --> <else-if type="bill legislation" match="any"> <text macro="reference-legislative-short"/> </else-if> <!-- titel van de vermelding in de jurisprudentielijst --> <else-if type="legal_case" match="any"> <text macro="reference-legal-short"/> </else-if> <!-- titel van de vermelding in de overige bronnenlijst --> <else> <text macro="remains-short"/> </else> </choose> <text value=" "/> </macro> <!-- biblografie: de lange vermelding --> <macro name="bibliography-reference-long"> <choose> <!-- uitgebreide omschrijving van de vermelding in de literatuurlijst --> <if type="article article-magazine article-newspaper article-journal book chapter paper-conference report review review-book thesis" match="any"> <text macro="reference-book-etc-long"/> </if> <!-- uitgebreide van de vermelding in de lijst met wetgeving, kamerstukken --> <else-if type="bill legislation" match="any"> <text macro="reference-legislative-long"/> </else-if> <!-- uitgebreide omschrijving van de vermelding in de jurisprudentielijst --> <else-if type="legal_case" match="any"> <text macro="reference-legal-long"/> </else-if> <!-- uitgebreide omschrijving van de vermelding in de overige bronnenlijst --> <else> <text macro="remains-long"/> </else> </choose> </macro> <!-- SORTEREN VAN DEZELFDE TYPES VERWIJZINGEN--> <macro name="sort-order-when-same-type"> <choose> <!-- Onderdeel I: De literatuurlijst --> <if type="article article-magazine article-newspaper article-journal book chapter paper-conference report review review-book thesis" match="any"> <text macro="footnote-reference"/> <text macro="year-publication"/> </if> <!-- Onderdeel II: De lijst met regelgeving en parlementaire stukken --> <else-if type="bill legislation" match="any"> <choose> <if type="legislation"> <choose> <if variable="title"> <text variable="title"/> </if> <else> <text variable="title-short"/> </else> </choose> <choose> <if disambiguate="true"> <text macro="legislation-issued-short" prefix=" "/> </if> </choose> </if> <else-if type="bill"> <text variable="volume" prefix=" "/> <text variable="number" prefix=", "/> <text variable="page" prefix=", "/> </else-if> </choose> </else-if> <!-- Onderdeel III: De jurisprudentielijst --> <else-if type="legal_case" match="any"> <text variable="authority" suffix=" "/> <text macro="date-legal-case"/> </else-if> <!-- Onderdeel IV: De overige bronnenlijst --> <else> <text macro="footnote-reference"/> <text macro="year-publication"/> </else> </choose> </macro> <!-- SORTEREN VAN DE BRONNENLIJST --> <macro name="display-order"> <choose> <!-- Onderdeel I: De literatuurlijst --> <if type="article article-magazine article-newspaper article-journal book chapter paper-conference report review review-book thesis" match="any"> <text value="10"/> </if> <!-- Onderdeel II: De lijst met regelgeving en parlementaire stukken --> <else-if type="bill legislation" match="any"> <choose> <if type="legislation"> <text value="21"/> </if> <else-if type="bill"> <text value="22"/> </else-if> </choose> </else-if> <!-- Onderdeel III: De jurisprudentielijst --> <else-if type="legal_case" match="any"> <text value="30"/> </else-if> <!-- Onderdeel IV: De overige bronnenlijst --> <else> <text value="40"/> </else> </choose> </macro> <!-- VERMELDING ALS VOETNOOT --> <citation initialize="true" initialize-with="." givenname-disambiguation-rule="by-cite" disambiguate-add-givenname="true" disambiguate-add-year-suffix="true"> <sort> <key macro="footnote-reference"/> <key macro="year-publication"/> </sort> <layout> <text macro="footnote-reference"/> </layout> </citation> <!-- VERMELDING IN DE BRONVERMELDING --> <bibliography> <sort> <key macro="display-order"/> <key macro="sort-order-when-same-type"/> </sort> <layout> <group display="block" font-weight="bold"> <text macro="bibliography-reference-title"/> </group> <text macro="bibliography-reference-long"/> </layout> </bibliography> </style>