English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT
  De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is

Foblets, M.-C. (2002). De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, (3), 254-259.

Item is

Files

show Files

Locators

show

Creators

show
hide
 Creators:
Foblets, Marie-Claire1, Author           
Affiliations:
1Department 'Law & Anthropology', MPI for Social Anthropology, Max Planck Society, ou_907577              

Content

show

Details

show
hide
Language(s): nld - Dutch; Flemish
 Dates: 2002
 Publication Status: Published in print
 Pages: -
 Publishing info: -
 Table of Contents: -
 Rev. Type: No review
 Identifiers: -
 Degree: -

Event

show

Legal Case

show

Project information

show

Source 1

show
hide
Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
Source Genre: Journal
 Creator(s):
Affiliations:
Publ. Info: -
Pages: - Volume / Issue: (3) Sequence Number: - Start / End Page: 254 - 259 Identifier: -