English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Thesis

Speech reduction in spontaneous French and Spanish

MPS-Authors
/persons/resource/persons1472

Torreira,  Francisco
Language and Cognition Department, MPI for Psycholinguistics, Max Planck Society;
Centre for Language Studies ·Radboud University Nijmegen;
Interactional Foundations of Language, MPI for Psycholinguistics, Max Planck Society;

External Resource

full text via Radboud Repository
(Supplementary material)

Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)

dissertation.pdf
(Publisher version), 22MB

Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Torreira, F. (2011). Speech reduction in spontaneous French and Spanish. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0012-25F0-7
Abstract
Spraakklanken, lettergrepen en woorden worden vaak minder duidelijk uitgesproken in spontane conversaties dan in formelere spreekstijlen. Dit proefschrift presenteert onderzoek naar spraakreductie in spontaan Frans en Spaans. Naar deze talen is tot nu toe weinig spraakreductieonderzoek gedaan. Er worden twee nieuwe grote corpora met spontaan Frans en Spaans beschreven. Op basis van deze corpora heb ik enkele onderzoeken gedaan waarin ik de volgende belangrijke conclusies heb getrokken. Allereerst vond ik dat akoestische data van spontane spraak waardevolle informatie kan geven over de vraag of specifieke reductiefenomenen categoriaal of continu zijn. Verder vond ik, in tegenstelling tot onderzoek naar Germaanse talen, slechts gedeeltelijk bewijs dat spraakreductie in Romaanse talen als het Frans en het Spaans beïnvloed wordt door de eigenschappen en voorspelbaarheid van het woord. Ten derde vond ik door spontaan Frans en Spaans te vergelijken dat spraakreductie tussen talen meer kan verschillen dan je zou verwachten op basis van laboratoriumonderzoek