English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Die Plecopteren-Arten ENDERLEINS (Insecta); Revision der Typen

MPS-Authors
/persons/resource/persons57026

Zwick,  Peter
Limnological River Station Schlitz, Max Planck Institute for Limnology, Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Zwick, P. (1973). Die Plecopteren-Arten ENDERLEINS (Insecta); Revision der Typen. Annales Zoologici, 30(16), 471-507.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-000F-CDD6-8
Abstract
Streszczenie Autor omawia 38 gatunków nominalnych i odmian jętek opisanych przez ENDERLEINA, z których 35 zrewidował i redeskrybuje na podstawie typów opisowych. Nie udało się odnaleźć typów jedynie 3 gatunków. Większość materiałów dowodowych ENDERLEINA przechowywana jest w Instytucie Zoologicznym PAN w Warszawie. Niektóre nazwy gatunków opisanych przez ENDERLEINA były w późniejszyn piśmiennictwie błednie interpretowane, większość zaś była traktowana jako nomina dubia. W wyniku przeprowadzonej rewizji tylko 4 nazwy ENDERLEINA okazały się młodszymi synonimami, natomiast 6 gatunków nominalnych innych autorów – młodszymi synonimami gatunków ENDERLEINA. Z powodu homonimii autor wprowadza nową nazwę Neoperla inutilis nom. n. Dwa gatunki opisuje jako nowe dla nauki (Antarctoperla altera sp. n. i Neoperla aliqua sp. n.).