English
 
User Manual Privacy Policy Disclaimer Contact us
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Die Plecopteren-Arten ENDERLEINS (Insecta); Revision der Typen

MPS-Authors
/persons/resource/persons57026

Zwick,  Peter
Limnological River Station Schlitz, Max Planck Institute for Limnology, Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Max Planck Society;

Locator
There are no locators available
Fulltext (public)
There are no public fulltexts available
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Zwick, P. (1973). Die Plecopteren-Arten ENDERLEINS (Insecta); Revision der Typen. Annales Zoologici, 30(16), 471-507.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-000F-CDD6-8
Abstract
Streszczenie Autor omawia 38 gatunków nominalnych i odmian jętek opisanych przez ENDERLEINA, z których 35 zrewidował i redeskrybuje na podstawie typów opisowych. Nie udało się odnaleźć typów jedynie 3 gatunków. Większość materiałów dowodowych ENDERLEINA przechowywana jest w Instytucie Zoologicznym PAN w Warszawie. Niektóre nazwy gatunków opisanych przez ENDERLEINA były w późniejszyn piśmiennictwie błednie interpretowane, większość zaś była traktowana jako nomina dubia. W wyniku przeprowadzonej rewizji tylko 4 nazwy ENDERLEINA okazały się młodszymi synonimami, natomiast 6 gatunków nominalnych innych autorów – młodszymi synonimami gatunków ENDERLEINA. Z powodu homonimii autor wprowadza nową nazwę Neoperla inutilis nom. n. Dwa gatunki opisuje jako nowe dla nauki (Antarctoperla altera sp. n. i Neoperla aliqua sp. n.).