English
 
User Manual Privacy Policy Disclaimer Contact us
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Müller, Karl, Schlitz, Hessen

MPS-Authors
/persons/resource/persons56836

Müller,  Karl
Limnological River Station Schlitz, Max Planck Institute for Limnology, Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Max Planck Society;

External Ressource
No external resources are shared
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Müller, K. (1960). Müller, Karl, Schlitz, Hessen. Bör Torneträsk regleras? Uttalanden av in- och utländska vetenskapsmän med anledning av planerna att för vattenkraftsändamål bygga ut Torneträsk samt Torne och Kalix älvar med tillflöden, 84-86.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-000F-CF9E-3
Abstract
There is no abstract available