English
 
User Manual Privacy Policy Disclaimer Contact us
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Het sprekende brein

MPS-Authors
/persons/resource/persons69

Hagoort,  Peter
Neurobiology of Language Department, MPI for Psycholinguistics, Max Planck Society;
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, External Organizations;

Locator
There are no locators available
Fulltext (public)

Hagoort_MemoRad_2012.pdf
(Publisher version), 163KB

Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Hagoort, P. (2012). Het sprekende brein. MemoRad, 17(1), 27-30.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-000E-7326-A
Abstract
Geen andere soort dan homo sapiens heeft in de loop van zijn evolutionaire geschiedenis een communicatiesysteem ontwikkeld waarin een eindig aantal symbolen samen met een reeks van regels voor het combineren daarvan een oneindig aantal uitdrukkingen mogelijk maakt. Dit natuurlijke taalsysteem stelt leden van onze soort in staat gedachten een uiterlijke vorm te geven en uit te wisselen met de sociale groep en, door de uitvinding van schriftsystemen, met de gehele samenleving. Spraak en taal zijn effectieve middelen voor het behoud van sociale cohesie in samenlevingen waarvan de groepsgrootte en de complexe sociale organisatie van dien aard is dat dit niet langer kan door middel van ‘vlooien’, de wijze waarop onze genetische buren, de primaten van de oude wereld, sociale cohesie bevorderen [1,2].