English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Book Chapter

Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen: een artikelsgewijze doorlichting van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de Vreemdelingenwet)

MPS-Authors
/persons/resource/persons80734

Foblets,  Marie-Claire
Department 'Law & Anthropology', MPI for Social Anthropology, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Van Den Eeckhout, V., & Foblets, M.-C. (1999). Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen: een artikelsgewijze doorlichting van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de Vreemdelingenwet). In B. Hubeau, & M.-C. Foblets (Eds.), Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 3 (pp. 337-386). Brugge: die Keure.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-000E-FD61-9
Abstract
There is no abstract available