English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is

MPS-Authors
/persons/resource/persons80734

Foblets,  Marie-Claire
Department 'Law & Anthropology', MPI for Social Anthropology, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Foblets, M.-C. (2002). De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, (3), 254-259.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BDA-B
Abstract
There is no abstract available