English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Unia walutowa, kryzys fiskalny oraz erozja demokracji

MPS-Authors
/persons/resource/persons41288

Scharpf,  Fritz W.
Globale Strukturen und ihre Steuerung, MPI for the Study of Societies, Max Planck Society;

Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Scharpf, F. W. (2013). Unia walutowa, kryzys fiskalny oraz erozja demokracji. Nowa Europa, (2 (15)), 175-226.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-BE23-8
Abstract
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) wyjęła kluczowe instrumenty
zarządzania makroekonomicznego spod kontroli demokratycznie rozliczanych
rządów. Co więcej, systematycznie wywoływała ona destabilizujące
nierównowagi makroekonomiczne, którym państwa członkowskie
nie były w stanie przeciwdziałać za pomocą pozostających do ich dyspozycji
instrumentów. I choć źródła międzynarodowego załamania finansowego
znajdują się poza Europą, UGW znacznie zwiększyła podatność
niektórych państw członkowskich na jego reperkusje. W konsekwencji
kryzys zagroził ekonomicznej i fiskalnej wydolności niektórych państw
członkowskich UGW i udaremnił polityczne żądania oraz oczekiwania
do tego stopnia, że kryzys ekonomiczny może jeszcze zmienić się
w kryzys demokratycznej prawomocności. Ponadto obecne wysiłki
rządów UGW dla „ratowania euro” raczej nie skorygują gospodarczych
nierównowag i podatności na zagrożenia, natomiast mogą pogłębić
problemy gospodarcze i alienację polityczną zarówno państw ratowanych,
jak i ratujących.