English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Talk

Waar rekenen we T2 spraak op af? Het effect van instructies op vloeiendheidsoordelen.

MPS-Authors
There are no MPG-Authors in the publication available
External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Bosker, H. R., Pinget, A.-F., Quené, H., Sanders, T., & De Jong, N. H. (2011). Waar rekenen we T2 spraak op af? Het effect van instructies op vloeiendheidsoordelen. Talk presented at the 12th VIOT conference: Taalgebruik en Diversiteit. Leiden, The Netherlands. 2011-12-21 - 2011-12-23.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0023-D7C0-8
Abstract
T2-sprekers van het Nederlands worden vaak als ‘minder vloeiend’ gekarakteriseerd. Maar wat betekent het om ‘vloeiend’ te spreken? Zijn er bepaalde akoestische kenmerken van spraak aan te wijzen die hiervoor doorslaggevend zijn? Experiment 1 onderzocht allereerst de sensitiviteit van luisteraars voor specifieke akoestische spraakeigenschappen. Drie groepen luisteraars beoordeelden dezelfde set van T2-Nederlandse opnames op ofwel het gebruik van pauzes, de spreeksnelheid of het gebruik van herhalingen en correcties. Wanneer hun subjectieve oordelen werden gemodelleerd met akoestische maten als predictoren, bleek dat luisteraars het meest sensitief waren voor pauze karakteristieken. Wanneer vervolgens een vierde luisteraarsgroep dezelfde stimuli beoordeelden op algehele vloeiendheid, bleek dat hun subjectieve vloeiendheidsoordelen het beste gemodelleerd konden worden met pauze predictoren. De auteurs concluderen dat maten van pauze de beste akoestische correlaten zijn van vloeiendheidsperceptie. Voorlopige resultaten van een tweede experiment, waarin de duur en aantal van pauzes in T1- en T2-spraak stelselmatig worden gemanipuleerd, zullen worden besproken.