English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Fa lv fan yi: Ou zhou shi jiao xia dui fa lv shi yan jiu fang fa de si kao

MPS-Authors
/persons/resource/persons28512

Duve,  Thomas
MPI for European Legal History, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Duve, T. (2014). Fa lv fan yi: Ou zhou shi jiao xia dui fa lv shi yan jiu fang fa de si kao. Zhong hua fa xi di 5 juan (Zhong guo zheng fa da xue fa lv shi xue yan jiu yuan yuan kan), 5, 225-236.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0027-793D-C
Abstract
There is no abstract available