English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Collected Edition

Ekonomisk sociologi: En introduktion

MPS-Authors
/persons/resource/persons182778

Daoud,  Adel
Projekte von Gastwissenschaftlern und Postdoc-Stipendiaten, MPI for the Study of Societies, Max Planck Society;
Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Sweden;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Azarian, R., Daoud, A., & Larsson, B. (Eds.). (2014). Ekonomisk sociologi: En introduktion. Stockholm: Liber.


Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0029-7502-8
Abstract
Vad betyder pengar i människors liv? Vilka roller och maktförhållanden präglar våra relationer på anonyma marknader? Hur ska vi förstå relationen mellan stat och ekonomi, och vilken roll spelar arbetstagar- och arbetsgivarparterna respektive de politiska organisationerna för hur denna relation utformas? Hur fungerar den globala kapitalismen och vilken roll spelar konsumismens kultur och motkulturer? Finns det olika vägar till en såväl ekologiskt som ekonomiskt hållbar utveckling? Många är de frågor omkring vårt samhälle som samtidigt är sociologiskt relevanta och ekonomiskt relaterade. Denna bok ger en bred introduktion till olika forskningsriktningar och problemområden inom det snabbt expanderande forskningsfältet ekonomisk sociologi. Som lärobok kan den användas såväl inom undervisning vid kurser i sociologi, som i närliggande discipliner med intresse för samspelet mellan ekonomi och samhälle.