English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Contribution to Collected Edition

Calví, articulants i perrinistes. L’heterogeneïtat republicana de la reforma ginebrina

MPS-Authors
/persons/resource/persons193013

Egío Garcia,  José Luis
MPI for European Legal History, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Egío Garcia, J. L. (2012). Calví, articulants i perrinistes. L’heterogeneïtat republicana de la reforma ginebrina. In J. A. Martínez i Seguí, A. Monzón Arazo, & A. Colomer Segura (Eds.), Soli deo gloria. El llegat de Joan Calví (1509-1564) i la construcció de la modernitat (pp. 37-49). València: PUV.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002A-0C9A-3
Abstract
There is no abstract available