English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Steuervorteile in unterentwickelten kroatischen Regionen und Beihilfenrecht

MPS-Authors
/persons/resource/persons128473

Jozipović,  Sime
Business and Tax Law, MPI for Tax Law and Public Finance, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Jozipović, S. (2016). Steuervorteile in unterentwickelten kroatischen Regionen und Beihilfenrecht. Law Review of the Faculty of Law, University Split, 53(2/2016), 647-666.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-8E54-B
Abstract
Predmetni članak prikazuje porezne i financijske potpore koje Republika Hrvatska predviđa za poticanje razvoja pojedinih regija uzimajući u obzir europske kriterije usklađenosti s pravom državnih potpora. Pritom se posebna pozornost posvećuje onim elementima državnih potpora koje upravo u poreznom pravu predstavljaju odlučujuće faktore legaliteta nacionalnog rješenja. Na temelju vrednovanja statusa poreznog prava u pravu državnih potpora općenito, članak obrađuje ključne segmente hrvatskog poreznog sustava usmjerene na poticanje razvoja pojedinih regija. Naglasak je pritom kako na porezima koji su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, tako i na nacionalnim porezima koji predviđaju posebne kategorije regionalnih izuzeća.