English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Contribution to Festschrift

Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych będących częścią przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w zakresie komunikacji i marki. Uwagi na gruncie art. 26 ust. 3 dyrektywy 2009/72/WE

MPS-Authors
/persons/resource/persons214335

Kepinski,  Jakub
MPI for Innovation and Competition, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Kepinski, J., & Radzinskam, M. (2017). Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych będących częścią przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w zakresie komunikacji i marki. Uwagi na gruncie art. 26 ust. 3 dyrektywy 2009/72/WE. In M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, & M. Namysłowska (Eds.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu (pp. 767-781). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.


Cite as: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0000-3342-C
Abstract
There is no abstract available