English
 
User Manual Privacy Policy Disclaimer Contact us
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Book Chapter

Trota, tròtula i tròtula: autoria i autoritat femenina en la medicina medieval en català

MPS-Authors
/persons/resource/persons213489

Cabré Pairet,  Maria Montserrat
External, Max Planck Institute for the History of Science, Max Planck Society;

External Ressource
No external resources are shared
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Cabré Pairet, M. M. (2016). Trota, tròtula i tròtula: autoria i autoritat femenina en la medicina medieval en català. In L. Badia, L. Cifuentes, S. Martí, & J. Pujol (Eds.), Els manuscrits, el saber i les Iletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500 (pp. 77-102). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.


Cite as: http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0000-6020-F
Abstract
There is no abstract available