English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

X-ray spectroscopy, the structure of the atom, the periodic system -- and the Czech physicist Vaclav Dolejsek (1895-1945)

MPS-Authors
/persons/resource/persons21529

Friedrich,  Bretislav
Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society;

External Resource
No external resources are shared
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Friedrich, B. (2020). X-ray spectroscopy, the structure of the atom, the periodic system -- and the Czech physicist Vaclav Dolejsek (1895-1945). Vesmir, 99(1), 39-41.


Cite as: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-5BE0-8
Abstract
Rok 2019 byl mezinárodním rokem periodické soustavy prvků, jejíž organizační princip, založený na atomovém čísle/elektrickém náboji jádra, byl objeven na základě rentgenové spektroskopie Henrym Moseleyem. ten navázal na dílo Charlese barkly, který objevil charakteritické rentgenové záření prvků. Moseleyho pokračovatelem byl Manne Siegbahn, v jehož laboratoři působil i václav Dolejšek (viz též vesmír 74, 334, 1995/6). Klíčovou roli v průkopnickém období sehrál niels bohr, jehož kvantový model atomu poskytl teoretický základ pro intrerpretaci rentgenových spekter.