English
 
User Manual Privacy Policy Disclaimer Contact us
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Journal Article

Europees recht en nationaal procesrecht. Enkele beschouwingen naar aanleiding van recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in de EU

MPS-Authors
/persons/resource/persons239702

Van Den Eeckhout,  Veerle
Department I, Max Planck Institute Luxembourg, Max Planck Society;

External Ressource
No external resources are shared
Fulltext (public)
There are no public fulltexts stored in PuRe
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Van Den Eeckhout, V. (2020). Europees recht en nationaal procesrecht. Enkele beschouwingen naar aanleiding van recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in de EU. Tijdschrift Internationaal Privaatrecht, 19(4), 49-68.


Cite as: http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-9CB4-E
Abstract
There is no abstract available