English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Book

Przygody z nauką i archeologią

MPS-Authors
/persons/resource/persons221103

Warinner,  Christina
Archaeogenetics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Max Planck Society;

/persons/resource/persons205854

Hendy,  Jessica
Archaeogenetics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Max Planck Society;

/persons/resource/persons205854

Hendy,  Jessica
Archaeogenetics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Max Planck Society;

/persons/resource/persons203209

Vågene,  Åshild J.
Archaeogenetics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Max Planck Society;

/persons/resource/persons240076

Wang,  Ke
Archaeogenetics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Max Planck Society;

/persons/resource/persons221103

Warinner,  Christina G.
Archaeogenetics, Max Planck Institute for the Science of Human History, Max Planck Society;

External Resource
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)

shh3267.pdf
(Publisher version), 5MB

Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Warinner, C., & Hendy, J. (Eds.). (2018). Przygody z nauką i archeologią: Adventures in archaeological science. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.


Cite as: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-CE90-B
Abstract
Learn how archaeologists and scientists work together to answer questions about the human past!
Join us as we explain who we are and what we study, from the origins of humans to medieval
plagues. Learn about ancient migrations and radiocarbon dating. See how scientists reconstruct
ancient diets from microscopic plant remains. Unearth domestication fun facts and the
science behind dairy foods. Explore ancient diseases and epidemics and discover the
ancestral human microbiome
Odkryj, jak archeolodzy i naukowcy wspólnie pracują, by zrozumieć historię ludzkości! Dołącz do nas i sprawdź, kim jesteśmy i co badamy, począwszy od pochodzenia człowieka, a skończywszy na średniowiecznych zarazach. Dowiedz się o starożytnych migracjach i datowaniu radiowęglowym. Zobacz, jak naukowcy odtwarzają starożytne diety z mikroskopijnych resztek roślinnych. Zgłęb
historię udomowienia zwierząt i naukowe fakty o produkcji nabiału. Poznaj starożytne choroby i epidemie oraz odkryj, jak wyglądał mikrobiom naszych przodków