English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Report

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositus tutkimusrahoittajille (Recommendation for Open Accessibility of Research Publications for Finnish Research Funders)

MPS-Authors
/persons/resource/persons270888

Lattu,  Annina Sofia
External, Max Planck Institute for the History of Science, Max Planck Society;

External Resource
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Aaltonen, M., Edgren-Henrichson, N., Jaakkola, M., Kaakinen, L., Kaiponen, P., Korhonen, K., et al.(2021). Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositus tutkimusrahoittajille (Recommendation for Open Accessibility of Research Publications for Finnish Research Funders). Helsinki: Federation of Finnish Learned Societies. doi:10.23847/isbn.9789525995411.


Cite as: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-DFA4-2
Abstract
Tämä suositus on osa kansallista Avoimen tieteen koordinaatio -hanketta ja tukee Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta (2019) sekä on linjassa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 kanssa. Suositus on tarkoitettu tueksi tutkimusrahoittajille, jotka ovat luomassa omia avoimen julkaisemisen linjauksiaan rahoittamalleen tutkimukselle. Tutkimusrahoittajat voivat soveltaa suositusta tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.