English
 
Help Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Report

Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (Recommendation for Open Science and Checklist for Research, Development and Innovation Activities Carried Out in Cooperation Between Research Organisations and Companies)

MPS-Authors
/persons/resource/persons270888

Lattu,  Annina Sofia
External, Max Planck Institute for the History of Science, Max Planck Society;

External Resource
Fulltext (restricted access)
There are currently no full texts shared for your IP range.
Fulltext (public)
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Mikkonen, A., Kärki, A., Lattu, A. S., Puhakka-Tarvainen, H., Lehtivuori, H., Stormi, I., et al.(2022). Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (Recommendation for Open Science and Checklist for Research, Development and Innovation Activities Carried Out in Cooperation Between Research Organisations and Companies). Helsinki: Federation of Finnish Learned Societies. doi:10.23847/tsv.229.


Cite as: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-DFA0-6
Abstract
Tämä on suositus avoimen tieteen toimintatavan toteuttamiseen suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa). Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti. Suositus on kirjoitettu yhteistyössä avoimen tieteen koordinaation, avoimuus yritysyhteistyössä -työryhmän ja suomalaisen tiedeyhteisön sekä elinkeinoelämän kesken.